ROSA CATERINA (Palma 1992) I currently do research on forgotten colours from Balearic flora in collaboration with the botanist Joan Rita. Drawings and textiles are my most playful work with organic dyes and pigments; meditative breakfasts and countryside walks that I turn into tablescapes, herbariums and patterns. I also regularly teach and join other creators in multidisciplinary projects.
ROSA CATERINA (Palma 1992) actualment investigo sobre els colors oblidats de la flora balear en col·laboració amb el botànic Joan Rita. Els dibuixos i els tèxtils són el meu treball més lúdic amb tints i pigments orgànics; esmorzars meditatius i passejades pel camp que transformo en paisatges de taula, herbaris i patrons. També ensenyo regularment i m'uneixo a altres creadors en projectes multidisciplinaris.
clients INCLUDE
Jardí Botànic de Sóller, La Salina, Fundació Cultural Coll Bardolet, Paparkone, Marala, Muaré, Aba Art Lab, IB3 TV, Universitat de les Illes Balears, Govern de les Illes Balears, Tres Cultura, Ajuntament de Palma, Tina Manresa, Grup de Recerca en Art i Educació GRAiE.
SELECTED WRITINGS
Langscape Magazine (Canada) / Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa (Spain).
ORIGINAL WORK AVAILABLE AT 
Aba Art Lab, please contact them at info@abaart.com.
CONTACT ME 
at rosacaterinabr@gmail.com 
FOLLOW MY WORK 


Back to Top